Nr postępowania DZ/EL/341/013/10

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Zarządu dróg Miejskich w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Zakład Usług Gospodarczo ? Socjalnych ?ANTEMA? Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 8a, 58-506 Jelenia Góra, z ceną brutto 90.253,84 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA (100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Zofia Rybarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MULTI SERWIS CLEANER, ul. Sportowa 6, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, liczba uzyskanych punktów: 72,69; ? oferta nr 2 ? Waldemar Rogodziński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe CLEANEX, ul. Hutnicza 1, 62-510 Konin, liczba uzyskanych punktów: 88,48; ? oferta nr 3 ? Zakład Usług Gospodarczo ? Socjalnych ?ANTEMA? Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 8a, 58-506 Jelenia Góra, liczba uzyskanych punktów: 100,00; ? oferta nr 4 ? Janusz Kosica prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Akropolises, ul. Jesionowa 32, 43-518 Ligota, liczba uzyskanych punktów: 69,09; ? oferta nr 5 ? Karol Fryszkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe LUXSTAR, ul. Toruńska 282, 85-831 Bydgoszcz, liczba uzyskanych punktów: 78,53; ? oferta nr 6 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zbigniew Gierańczyk prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Usługi Wnętrzarskie Utrzymanie Zieleńców Zbigniew Gierańczyk Zakład Pracy Chronionej, ul. Deotymy 3/15, 93-267 Łódź oraz Gierańczyk Sp. z o.o., ul. Deotymy 3/15, 93-267 Łódź, liczba uzyskanych punktów: 59,66; ? oferta nr 7 ? Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o., ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 80,02; ? oferta nr 9 ? Połysk II Sp. z o.o., ul. Czwartaków 25, 61-495 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 65,72; ? oferta nr 10 ?Anita Orzechowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Grupa Kapitałowa POLINVEST, ul. Słoneczna 17/1, Złotniki, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 88,35; ? oferta nr 12 ? DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o., ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 60-717 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 55,01.
Data zamieszczenia informacji