Nr postępowania DZ/RB/341/023/10

Wykonanie prac utrzymaniowych przy pionowych urządzeniach bezpieczeństwa ruchu na ulicach miasta Poznania.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została: - dla części I zamówienia (wykonanie odnowienia malowania pionowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu), oferta złożona przez Waltera Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?FALCON? Zakład Usługowy, ul. Sarmacka 16c/7, 61-616 Poznań, z ceną brutto: 140.098,70 zł; - dla części II zamówienia (wykonanie umycia pionowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu), oferta złożona przez Waltera Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?FALCON? Zakład Usługowy, ul. Sarmacka 16c/7, 61-616 Poznań, z ceną brutto: 91.603,70 zł; - dla części III zamówienia (wykonanie umycia tablic systemu informacji miejskiej dla kierujących pojazdami), oferta złożona przez Piotra Piskorskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?BUDMAL? Zakład Usług Technicznych, ul. Galileusza 2E/11, 60-159 Poznań, z ceną brutto: 8.907,22 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA (100%):Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: złożona przez PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o. ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla części II zamówienia ? 42,41. - oferta nr 2: złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DARBUD Zakład Ogólnobudowlany, Skrzynki, ul. Dworcowa 13, 62-060 Stęszew, liczba uzyskanych punktów: dla części I zamówienia ? 82,08. - oferta nr 3: złożona przez ROTOMAT Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: dla części I zamówienia - 35.20, dla części II zamówienia ? 25,07, dla części III zamówienia ? 82,68. - oferta nr 4 ? złożona przez Waltera Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?FALCON? Zakład Usługowy, ul. Sarmacka 16c/7, 61-616 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla części I zamówienia - 100,00, dla części II zamówienia ? 100,00, dla części III zamówienia ? 53,86. - oferta nr 5 ? złożona przez Piotra Piskorskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?BUDMAL? Zakład Usług Technicznych, ul. Galileusza 2E/11, 60-159 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla części I zamówienia - 53,89, dla części II zamówienia ?66,18, dla części III zamówienia ? 100,00. - oferta nr 6 ? złożona przez Janusza Ziębę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?TRAWPOL? Roboty Drogowe i Utrzymywanie Zieleni Miejskiej, ul. Sławomira 19, 61-063 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla części II zamówienia ? 90,30, dla części III zamówienia ? 94,99.
Data zamieszczenia informacji