Nr postępowania DZ/UI/341/009/10

Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w 2010 roku ? sprzątanie jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych i kładek, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych, koszenie i usuwanie zanieczyszczeń z poboczy i terenów zielonych.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze dla poszczególnych Rejonów uznane zostały następujące oferty: ? dla Rejonu I (Stare Miasto Centrum) ? oferta nr 6 złożona przez ?KDS? Sp. z o.o. ul. Północna 1, 61-719 Poznań, z ceną brutto 1.994.356,65 zł, ? dla Rejonu II (Stare Miasto Północ) ? oferta nr 6 złożona przez ?KDS? Sp. z o.o. ul. Północna 1, 61-719 Poznań, z ceną brutto: 2.049.161,41 zł, ? dla Rejonu III (Nowe Miasto Północ) ? oferta nr 1 złożona przez SITA Poznań Sp. z o.o., ul. Nowotarska 27, 61-318 Poznań, z ceną brutto: 1.055.979,26 zł, ? dla Rejonu IV (Nowe Miasto Południe) - oferta nr 5 złożona przez p. Aldonę Wesołowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Astra Usługi Wielobranżowe, Handel, ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań, z ceną brutto: 1.361.143,79 zł, ? dla Rejonu V (Grunwald) - oferta nr 2 złożona przez firmę Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań, z ceną brutto: 1.429.634,70 zł, ? dla Rejonu VI (Jeżyce) - oferta nr 3 złożona przez Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 1.712.063,24 zł, ? dla Rejonu VII (Wilda) ? oferta nr 4 złożona przez p. Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SAN ? EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, z ceną brutto: 1.189.576,78 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA: Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Rejon I: Oferta nr 6: ?KDS? Sp. z o.o. ul. Północna 1, 61-719 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100; Rejon II: Oferta nr 6: ?KDS? Sp. z o.o. ul. Północna 1, 61-719 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100; Rejon III: Oferta nr 1: SITA Poznań Sp. z o.o., ul. Nowotarska 27, 61-318 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100; Rejon IV: Oferta nr 5: Aldona Wesołowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Astra Usługi Wielobranżowe, Handel, ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100; Rejon V: Oferta nr 2: Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100; Rejon VI: Oferta nr 3: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100; Rejon VII: Oferta nr 4: Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN ? EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji