Nr postępowania DZ/RB/341/027/10

Wykonanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych i drobnych elementów oznakowania na ulicach miasta Poznania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została: dla części I zamówienia - oferta złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD Dariusz Łuczak, Skrzynki,ul. Dworcowa 13, 62-060 Stęszew, z ceną brutto: 101.523,52 zł; dla części II zamówienia -oferta złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD Dariusz Łuczak, Skrzynki, ul. Dworcowa 13, 62-060 Stęszew, z ceną brutto: 110.794,30 zł; dla części III zamówienia - oferta złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD Dariusz Łuczak, Skrzynki, ul. Dworcowa 13, 62-060 Stęszew, z ceną brutto: 101.479,60 zł. dla części IV zamówienia - oferta złożona przez Waltera Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?FALCON? Zakład Usługowy, ul. Sarmacka 16c/7, 61-616 Poznań, z ceną brutto: 107.116,00 zł. dla części V zamówienia - oferta złożona przez Waltera Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?FALCON? Zakład Usługowy, ul. Sarmacka 16c/7, 61-616 Poznań, z ceną brutto: 52.948,00 zł. dla części VI zamówienia - oferta złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD Dariusz Łuczak, Skrzynki,ul. Dworcowa 13, 62-060 Stęszew z ceną brutto: 109.068,00 zł. dla części VII zamówienia - oferta złożona przez RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy Sp. J., ul. Przemysłowa 1, 62-070 Dopiewo, z ceną brutto: 332.450,00 zł; dla części VIII zamówienia - oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IMEX-BIS Sp. z o.o., ul. Jasielska 94,60-476 Poznań, z ceną brutto: 179.901,20 zł. Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert - najniższa cena (100 %) Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - Oferta nr 1 złożona przez RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy Sp. J., ul. Przemysłowa 1,62-070 Dopiewo: dla VII część zamówienia - 100,00; dla VIII części zamówienia ? 80,45; - Oferta nr 2 złożona przez Cleanosol Polska Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 250, 81-540 Gdynia: dla I części zamówienia ? 29,02; dla II części zamówienia ? 29,13; dla III części zamówienia ? 29,37; dla IV części zamówienia ? 28,16; dla V części zamówienia - 17,64; dla VI części zamówienia ? 36,34; dla VII części zamówienia ? 33,40; dla VIII części zamówienia ? 62,61; - Oferta nr 3 złożona przez ROTOMAT Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław - dla VIII części zamówienia ? 45,60. - Oferta nr 4 złożona przez Joannę Łowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hunter Joanna Łowińska, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań: dla I części zamówienia ? 90,25; dla II części zamówienia ? 90,63; dla III części zamówienia ? 91,41; dla IV części zamówienia ? 87,62; dla V części zamówienia -83,14; dla VII części zamówienia ? 92,78; dla VIII części zamówienia ? 72,28. - Oferta nr 5 złożona przez Waltera Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?FALCON? Zakład Usługowy, ul. Sarmacka 16c/7, 61-616 Poznań ? dla części I zamówienia ? 87,18; dla części III zamówienia ? 84,79; dla części IV zamówienia ? 100,00; dla części V zamówienia ? 100,00; dla części VIII zamówienia ? 54,45. - Oferta nr 6 złożona przez Pawła Czubiela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski Paweł Czubiel, ul. Kwiatkowskiego 50/09, 61-417 Poznań - dla części IV zamówienia ? 98,10; dla części V zamówienia ? 98,19; dla części VI zamówienia ? 97,17. - Oferta nr 7 złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD Dariusz Łuczak, Skrzynki, ul. Dworcowa 13, 62-060 Stęszew - dla części I zamówienia ? 100,00; dla części II zamówienia ? 100,00; dla części III zamówienia ? 100,00; dla części IV zamówienia ? 97,18; dla części V zamówienia ? 97,85; dla części VI zamówienia ? 100,00. - Oferta nr 8 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IMEX-BIS Sp. z o.o. ul. Jasielska 94, 60-476 Poznań - dla części VIII zamówienia ? 100,00. - Oferta nr 9 złożona przez Wykonawców wspólnie: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IMEX-BIS Sp. z o.o. ul. Jasielska 94, 60-476 Poznań i Ryszarda Rafajłowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TEMPO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Drogownictwa, 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 15B - dla części II zamówienia ? 76,45.
Data zamieszczenia informacji