Nr postępowania DZ/EL/341/031/10

Dostawa słupków drogowych

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały: - dla Zadania A ? oferta złożona przez TIOMAN Grzegorz Kończalski Sp. j., ul. Świętopełka 15/23, 87-100 Toruń, z ceną brutto: 75.322,80 zł, - dla Zadania B ? oferta złożona przez Czmuda S.A., ul. Sokola 6c, 11-041 Olsztyn, z ceną brutto: 18.783,12 zł, - dla Zadania C ? oferta złożona przez Czmuda S.A., ul. Sokola 6c, 11-041 Olsztyn, z ceną brutto: 3.900,34 zł, - dla Zadania D ? oferta złożona przez p. Przemysława Sokołka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo ?APREMO? ul. Stawska 160, 08-530 Dęblin, z ceną brutto: 174.813,80 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA (100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - ?FAMPRA? Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 5, 46-200 Kluczbork, liczba uzyskanych punktów: dla Zadania D ? 97,32; - oferta nr 2 ? TIOMAN Grzegorz Kończalski Sp. J., ul. Świętopełka 15/23, 87-100 Toruń, liczba uzyskanych punktów: dla Zadania A ? 100,00; - oferta nr 3 ? Czmuda S.A., ul. Sokola 6c, 11-041 Olsztyn, liczba uzyskanych punktów: dla Zadania A ? 75,85; dla Zadania B ? 100,00, dla Zadania C - 100,00; - oferta nr 4 ? Dominik Jerzy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JD Inżynieria Ruchu, ul. Sienkiewicza 45, 05-220 Zielonka, liczba uzyskanych punktów: dla Zadania A ? 55,87; dla Zadania B ? 57,88; - oferta nr 5 ? Przemysław Sokołek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo ?APREMO? ul. Stawska 160, 08-530 Dęblin, liczba uzyskanych punktów: dla Zadania D ? 100,00; - oferta nr 6 ? Krzysztof Adamczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Nowoczesne Instalacje Elektro ? Energetyczne, ul. Raciborska 617, 44-280 Rydułtowy, liczba uzyskanych punktów: dla Zadania A ? 46,91; - oferta nr 8 ? Robert Szóstek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?ROSS?, ul. Smolna 4/31, 62-095 Murowana Goślina, liczba uzyskanych punktów: dla Zadania A ? 49,97; dla Zadania B ? 47,52; dla Zadania C ? 51,10; - oferta nr 9 ? Wimed Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, liczba uzyskanych punktów: dla Zadania A ? 91,66; dla Zadania B ? 49,25; dla Zadania C ? 45,28; - oferta nr 10 ? Hanna Duszyńska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?HAND?, ul. T. Kościuszki 109/6, 61-717 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla Zadania A ? 80,60; dla Zadania B ? 81,03, dla Zadania C ? 76,12; - oferta nr 11 ? Jakub Mordarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ARCHISPAW, ul. Powstańców Śląskich 7b/10, 32-660 Chełmek, liczba uzyskanych punktów: dla Zadania A ? 49,87; dla Zadania B ? 40,30, dla Zadania C ? 36,75; - oferta nr 12 - Metal ? Art. S.C. Ireneusz Laks, Jacek Mądrawski, ul. Za Cytadelą 4, 61-663 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla Zadania D ? 92,56; - oferta nr 13 - METALTECH ? Piasecki Sp. j., ul. Niechodzka 13, 06-400 Ciechanów, liczba uzyskanych punktów: dla Zadania A ? 73,29; dla Zadania B ? 52,46, dla Zadania C ? 43,76; - oferta nr 14 - Restal Sp. z o.o. ul. Żerkowicka 1A, 45-838 Opole, liczba uzyskanych punktów: dla Zadania A ? 76,54.
Data zamieszczenia informacji