Nr postępowania DZ/UD/341/045/10

Remont nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Spornej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Budownictwo Drogowe Krug Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Rabowice, ul. Świerkowa 49, 62-020 Swarzędz, z ceną brutto 215.727,81 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA (100%):- oferta nr 2 - złożona przez Władysława Kaszkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?Zakład Drogowo-Budowlany?, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów: 82,39; - oferta nr 3 - Budownictwo Drogowe Krug Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Rabowice, ul. Świerkowa 49, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 4 - złożona przez Mateusza Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?Budromel?, Złotkowo, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 86,42; - oferta nr 5 - złożona przez DROGBET Wieczorek Sp. j., Baranowo, ul. Rolna 8-11, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 95,31; - oferta nr 6 ? złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 88,91; - oferta nr 7 ? złożona przez Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno ? Usługowo ? Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 89,95.
Data zamieszczenia informacji