Nr postępowania DZ/IB/341/016/10

Wykonanie prac projektowych dla budowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową Poznań ? Kluczbork w ciągu ul. Starołęckiej, na odcinku od ul. Fortecznej do ul. Św. Antoniego, w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie: ?EGIS Poland? Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa; CGM Projekt Sp. z o.o., ul. Wapienna 25, 04-691 Warszawa, z ceną brutto 833.260,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA (100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: PxM ? Projekt ? Południe Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków; WBP Zabrze Sp. z o.o., ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze, liczba uzyskanych punktów: 58,51; - oferta nr 2 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Biuro Projektów Budownictwa RBM Palicki-Golec-Wołoszyński Sp. j., os. S. Batorego 17/53, 60-687 Poznań; ?UNIPLAN? Sp. z o.o., ul. Wilczak 13/72, 61-623 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 57,88; - oferta nr 3 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: JK PROJEKT Sp. z o.o., ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań; Zdzisław Schoenradt prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Doradztwo i Inżynieria, ul. Nowiny 12, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 31,05; - oferta nr 4 - ?DROMOST? Sp. z o.o., ul. Trójpole 3B, 61-693 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 69,84; - oferta nr 5 ? Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk, liczba uzyskanych punktów: 86,46; - oferta nr 6 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: ?EGIS Poland? Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa; CGM Projekt Sp. z o.o., ul. Wapienna 25, 04-691 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 7 ? Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 82,54; - oferta nr 8 - Pracownia Projektowa ?MOST? S.C. Marta Włodarczak, Tomasz Świderski, Wargowo 88, 64-605 Wargowo, liczba uzyskanych punktów: 46,15; - oferta nr 9 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Maja Fojud prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?OPEN PROJECT?, ul. Tulecka 18, Gowarzewo, 63-004 Tulce; Tomasz Kaczmarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H.P. ?Maxi ? Star Konstruktor? ZPChr, Uścikówiec 4, 64-600 Oborniki; ?Jedynka Budownictwo? Sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 10, 60-749 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 48,82; - oferta nr 10 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Dominika Pulikowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?DAP-MED-PROJECT?, ul. Królewny Śnieżki 4, 60-193 Poznań; BBF Sp. z o.o., ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 63,13; - oferta nr 11 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o., ul. Kościuszki 68, 61-891 Poznań; Lineal Sp. z o.o., ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 45,23; - oferta nr 12 - ?DHV POLSKA? Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 83,80; - oferta nr 13 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: WYG International Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa; WYG Ireland Limited, PH McCarthy House, Nutgrove Office Park, Nutgrove Avenue, Rathfarnham, Dublin 14, Irlandia; Zakład Nowych Technologii i Wdrożeń ?Inmost ? Projekt? Sp. z o.o., ul. Lompy 15/2, 44-100 Gliwice, liczba uzyskanych punktów: 35,17 - oferta nr 15 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa; APIA XXI S.A., Parque Cientifico y Tecnologico de Cantabria, Avda. Albert Einstein 2, 39011 Santander, Hiszpania, liczba uzyskanych punktów: 58,43; - oferta nr 16 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Scott Wilson Sp. z o.o., ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa; Scott Wilson Ltd Alencon Link, Basingstoke, Hampshire RG21 7PP reprezentowana przez Scott Wilson Ltd Sp. z o.o., Oddział w Polsce, ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 20,70; - oferta nr 17 - ASPEKT Sp. z o.o., ul. Chopina 96, 43-600 Jaworzno, liczba uzyskanych punktów: 64,43; - oferta nr 18 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Aqua S.A., ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań; ?SMP Projektanci? Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j., ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 40,10; - oferta nr 19 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Biuro Projektów Trasa Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 43, 61-806 Poznań; Adam Grabowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie, ul. Rzeszowska 9, 60-468 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 30,90.
Data zamieszczenia informacji