Nr postępowania DZ/UTZ/341/148/10

Sadzenie drzew w pasach drogowych ulic: Lechickiej (odcinek: ul. Serbska ? ul. Naramowicka), Franowo oraz Umultowskiej (odcinek: ul. Opieńskiego ? ul. Biegańskiego).

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Macieja Nowackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?MAGARD ? Maciej Nowacki?, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań, z ceną brutto: 65.980,45 zł dla I części zamówienia (ul. Lechicka i Franowo) oraz z ceną brutto: 42.547,75 zł dla II części zamówienia (ul. Umultowska). PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: ?Kształtowanie Zieleni Grzegorczyk? Sp. jawna, ul. Porannej Rosy 3, Kamionki, 62-023 Gądki, liczba uzyskanych punktów dla II części zamówienia: 42,71; - Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?MAGARD ? Maciej Nowacki?, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla I części zamówienia: 100,00; liczba uzyskanych punktów dla II części zamówienia: 100,00; - Aldona Szkudlarek-Lipowy prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?Ogród-Projekt?, ul. Paderewskiego 46A, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów dla I części zamówienia: 74,27; liczba uzyskanych punktów dla II części zamówienia: 69,28; - Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?GARDENS? Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów dla I części zamówienia: 56,52; liczba uzyskanych punktów dla II części zamówienia: 50,38; - Marian Bekier prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Sadowniczo-Szkółkarskie Marian Bekier, ul. Gimnazjalna 4, 62-610 Sompolno, liczba uzyskanych punktów dla I części zamówienia: 68,12; liczba uzyskanych punktów dla II części zamówienia: 53,99; - Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?ALKOM? Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla I części zamówienia: 50,31; liczba uzyskanych punktów dla II części zamówienia: 44,56; - Zofia Smolorz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. ?drew-smol?, ul. Hołdunowska 77, 43-143 Lędziny, liczba uzyskanych punktów dla II części zamówienia: 98,64; - PARK-M Sp. z o.o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, liczba uzyskanych punktów dla I części zamówienia: 69,43; liczba uzyskanych punktów dla II części zamówienia: 67,74.
Data zamieszczenia informacji