Nr postępowania DZ/IB/341/154/10

Budowa ul. Gronostajowej i ul. Lisiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Roberta Abramowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Zieleniarsko-Drogowy ?ABRAMOWSKI?, ul. Pawia 7, 62-020 Swarzędz, z ceną brutto: 937.164,72 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Władysław Kaszkowiak prowadzący działalność pod nazwą Zakład Drogowo-Budowlany, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo; SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 93,12; ? oferta nr 2: ?Budownictwo Drogowe Siedlecki? Sp. z o.o., ul. Gdyńska 139, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 91,80; ? oferta nr 3: Maciej Siedlecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy, ul. Puszkina 21, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 83,31; ? oferta nr 4: Robert Abramowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Zieleniarsko-Drogowy ?ABRAMOWSKI?, ul. Pawia 7, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 100,00; ? oferta nr 5: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r., Nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 99,38; ? oferta nr 6: Budownictwo Drogowe Krug Sp. z o.o. Sp. k., Rabowice, ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 89,73; ? oferta nr 7: P.R.B.I. PODHORECKI Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 49, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 91,08; ? oferta nr 8: Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska, liczba uzyskanych punktów: 93,06.
Data zamieszczenia informacji