Nr postępowania DZ/IB/341/183/10

Budowa oświetlenia drogowego ul. Rudzkiej w Poznaniu na odcinku od ul. Garaszewo do końca zabudowy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez VABUD Sp. z o.o., ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las z ceną brutto 78.982,03 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? złożona przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe ?ELPROJEKT? Sp. z o.o., ul. Wołowska 92A, 60-167 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 68,09; ? oferta nr 2 - złożona przez SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 79,92; ? oferta nr 3 - złożona przez Jarosława Mirzejewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EL SERWIS, ul. Długa 14, 95-030 Rzgów, liczba uzyskanych punktów: 49,48; ? oferta nr 4 - złożona przez ELMONT- KOSTRZYN WLKP. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 80,38; ? oferta nr 5 - złożona przez Eugeniusz Pawlikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ?ENERGO - TECH?, ul. 22 lipca, 62-220 Niechanowo, liczba uzyskanych punktów: 70,42; ? oferta nr 6 - złożona przez ELTEL Sp. z o.o., ul. Albańska 17, 60-123 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 97,72; ? oferta nr 7 - złożona przez ?ELPRO-EKO? Przedsiębiorstwo Produkcyjno ? Usługowe Ryszard i Michał Maćkowiak Sp. j., os. Rusa 111, 61-245 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 77,50; ? oferta nr 8 - złożona przez VABUD Sp. z o.o., ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las liczba uzyskanych punktów: 100; ? oferta nr 9 - złożona przez Edmunda Pokładeckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?ENERGO ? TELE?, ul. Boczna 25, 62-200 Gniezno, liczba uzyskanych punktów: 80,62;
Data zamieszczenia informacji