Nr postępowania DZ/UTZ/341/145/10

Dwuletnia bieżąca pielęgnacja zieleni założonej w latach 2003-2010 oraz interwencyjna pielęgnacja pozostałych drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Poznania w okresie od 01 lutego 2011 r. do 15 grudnia 2012r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: - Macieja Nowackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?MAGARD ? Maciej Nowacki?, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań, z ceną brutto: 459.302,53 zł dla II części zamówienia (Rejon 1B); - Alkom Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, z ceną brutto: 193.891,17 zł dla III części zamówienia (Rejon 1C); - Alkom Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, z ceną brutto: 241.094,65 zł dla IV części zamówienia (Rejon 2A); - Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: GreenQL Sp. z o.o., ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań oraz Aldona Szkudlarek-Lipowy prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?Ogród ? Projekt?, ul. I. Paderewskiego 46A, 62-020 Swarzędz, z ceną brutto: 197.046,07 zł dla V części zamówienia (Rejon 2B); - Alkom Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, z ceną brutto: 186.997,48 zł dla VI części zamówienia (Rejon 2C); - PARK-M Sp. z o.o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, z ceną brutto: 343.349,84 zł dla VII części zamówienia (Rejon 3A); - PARK-M Sp. z o.o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, z ceną brutto: 270.291,64 zł dla VIII części zamówienia (Rejon 3B); - Andrzeja Szlagowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.W. ?Ogród? ul. Skórzewska 23, 62-081 Wysogotowo, z ceną brutto: 311.739,96 zł dla IX części zamówienia (Rejon 3C); - Aldonę Wesołowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ?ASTRA?, Usługi Wielobranżowe, Handel, ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań, z ceną brutto: 166.686,08 zł dla X części zamówienia (Rejon 4A); - Macieja Nowackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?MAGARD ? Maciej Nowacki?, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań, z ceną brutto: 578.266,73 zł dla XII części zamówienia (Rejon 4C); - Aldonę Wesołowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ?ASTRA?, Usługi Wielobranżowe, Handel, ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań, z ceną brutto: 145.788,52 zł dla XIII części zamówienia (Rejon 5A); - Macieja Nowackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?MAGARD ? Maciej Nowacki?, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań, z ceną brutto: 421.784,56 zł dla XIV części zamówienia; (Rejon 6A); - Aldonę Wesołowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ?ASTRA?, Usługi Wielobranżowe, Handel, ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań, z ceną brutto: 145.406,58 zł dla XV części zamówienia (Rejon 6B); - Aldonę Wesołowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ?ASTRA?, Usługi Wielobranżowe, Handel, ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań, z ceną brutto: 144.862,81 zł dla XVI części zamówienia (Rejon 7A); - Aldonę Wesołowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ?ASTRA?, Usługi Wielobranżowe, Handel, ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań, z ceną brutto: 154.476,49 zł dla XVII części zamówienia (Rejon 7B). PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %):Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: ?Kształtowanie Zieleni Grzegorczyk? Sp. jawna, ul. Porannej Rosy 3, Kamionki, 62-023 Gądki, liczba uzyskanych punktów dla III części zamówienia: 57,15; - oferta nr 2: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Garte s.c. K. Ignaciuk-Byczkowska, B. Byczkowski, os. T. Działyńskiego 1E/75, 62-020 Swarzędz oraz Piotr Rakoczy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?Ogrody Rakoczy?, Rolantowice 2, 55-040 Kobierzyce, liczba uzyskanych punktów dla V części zamówienia: 42,13; dla VI części zamówienia: 51,70; dla XV części zamówienia: 36,44; dla XVI części zamówienia: 30,93; dla XVII części zamówienia: 27,08; - oferta nr 3: Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?GARDENS? Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów dla IV części zamówienia: 44,22; dla V części zamówienia: 53,26; dla VI części zamówienia: 71,96; dla X części zamówienia: 46,85; dla XII części zamówienia: 76,27; dla XIII części zamówienia: 52,04; dla XV części zamówienia: 44,21; - oferta nr 4: Piotr Bajor prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, ul. Kilińskiego 24C/6, 63-100 Śrem, liczba uzyskanych punktów dla XVII części zamówienia: 29,37; - oferta nr 5: Piotr Bajor prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, ul. Kilińskiego 24C/6, 63-100 Śrem, liczba uzyskanych punktów dla XV części zamówienia: 69,53; - oferta nr 6: Piotr Bajor prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, ul. Kilińskiego 24C/6, 63-100 Śrem, liczba uzyskanych punktów dla XVI części zamówienia: 40,19; - oferta nr 7: Andrzej Szlagowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.W. ?Ogród? ul. Skórzewska 23, 62-081 Wysogotowo, liczba uzyskanych punktów dla VIII części zamówienia: 74,98; dla IX części zamówienia: 100,00; - oferta nr 8: Alkom Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla III części zamówienia: 100,00; dla IV części zamówienia: 100,00; dla V części zamówienia: 77,77; dla VI części zamówienia: 100,00; dla XVI części zamówienia: 62,82; - oferta nr 9: PARK-M Sp. z o.o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, liczba uzyskanych punktów dla VII części zamówienia: 100,00; dla VIII części zamówienia: 100,00; dla IX części zamówienia: 84,97; - oferta nr 10: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: GreenQL Sp. z o.o., ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań oraz Aldona Szkudlarek-Lipowy prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?Ogród ? Projekt?, ul. I. Paderewskiego 46A, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów dla III części zamówienia: 87,43; dla IV części zamówienia: 95,30; dla V części zamówienia: 100,00; dla XV części zamówienia: 84,24; - oferta nr 11: Janusz Zięba prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?Trawpol? Roboty Drogowe i Utrzymywanie Zieleni Miejskiej, ul. Sławomira 19, 61-063 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla XIII części zamówienia: 55,85; dla XV części zamówienia: 57,28; dla XVI części zamówienia: 42,72; dla XVII części zamówienia: 37,48; - oferta nr 12: Piotr Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agro-Estetyka, ul. Żwirki i Wigury 16/2, 62-200 Gniezno, liczba uzyskanych punktów dla XIV części zamówienia: 71,20; dla XVII części zamówienia: 41,19; - oferta nr 13: Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?MAGARD ? Maciej Nowacki?, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla II części zamówienia: 100,00; dla X części zamówienia: 55,03; dla XII części zamówienia: 100,00; dla XIII części zamówienia: 57,83; dla XIV części zamówienia: 100,00; dla XV części zamówienia: 61,43; dla XVI części zamówienia: 46,82; dla XVII części zamówienia: 41,34; - oferta nr 14: Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. ?ABIES?, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina, liczba uzyskanych punktów dla VIII części zamówienia: 86,66; dla IX części zamówienia: 82,52; dla XIV części zamówienia: 91,16; dla XVI części zamówienia: 38,03; dla XVII części zamówienia: 34,14; - oferta nr 15: Aldona Wesołowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?ASTRA?, Usługi Wielobranżowe, Handel, ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla X części zamówienia: 100,00; dla XIII części zamówienia: 100,00; dla XV części zamówienia: 100,00; dla XVI części zamówienia: 100,00; dla XVII części zamówienia: 100,00.
Data zamieszczenia informacji