Nr postępowania DZ/EL/341/015/11

Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Adama Urbanka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Handlowo-Usługowe VIGOR, ul. Starołęka 18, 61-361 Poznań, z ceną brutto 88.560,00 zł PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 2 ? Adam Urbanek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Handlowo-Usługowe VIGOR, ul. Starołęka 18, 61-361 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00 ; ? oferta nr 3 ? USI Spółdzielnia Wielobranżowa, ul. Kramarska 17, 61-765 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 69,74; ? oferta nr 4 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Jantar 2 Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk i Jantar Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk , liczba uzyskanych punktów: 71,39; ? oferta nr 5 ? Anita Orzechowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Grupa Kapitałowa POLINVEST, ul. Słoneczna 17/1, Złotniki 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów:80,56; ? oferta nr 6 ? Wiesław Bąkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Cerber, ul. Chrobrego 14, 68-100 Żagań, liczba uzyskanych punktów: 92,82; ? oferta nr 7 ? Porządni Sp. z o.o. Sp.k., ul Dworcowa 73, 85-009 Bydgoszcz, liczba uzyskanych punktów:89,89; ? oferta nr 8 ? Zofia Rybarczyk prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą Multi Serwis Cleaner, ul. Sportowa 6, 86-070 Dąbrowa Chełmińska,, liczba uzyskanych punktów:78,95; ? oferta nr 9 ? Hectas Usługi Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241B, 53-234 Wrocław, liczba uzyskanych punktów:49,39; ? oferta nr 10 ? Janusz Stańczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LIGNIT Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-200 Głogów, liczba uzyskanych punktów: 82,76; ? oferta nr 11 ? Sogama Sp. z o.o. ul. Kniejowa 2a, 44-117 Gliwice, liczba uzyskanych punktów: 92,31; ? oferta nr 12 ? DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o., ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 60-717 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 49,18; ? oferta nr 13 ? Alkom Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 61,86; ? oferta nr 14 ? Salo Sp. z o.o., ul. Wrocławska 107, 45-837 Opole, liczba uzyskanych punktów: 72,26; ? oferta nr 15 ? Zakład Usług Gospodarczo-Socjalnych Antema Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 8a, 58-506 Jelenia Góra, liczba uzyskanych punktów: 97,14; ? oferta nr 16 ? prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Akropolises, ul. 3 Maja 25, 43-300 Bielsko-Biała, liczba uzyskanych punktów: 87,38.
Data zamieszczenia informacji