Nr postępowania DZ/UI/341/010/11

Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w 2011 roku ? uprzątanie zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych i kładek, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych oraz koszenie i usuwanie zanieczyszczeń z poboczy i terenów zielonych, a także polewanie jezdni wodą w okresie letnim i mycie cichych nawierzchni.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadań: MFPRZ I, MFPRZ II, MFPRZ III, MFPRZ IV, MFPRZ VII oraz dla zadań: K I, K II, K IV, K VII: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę: - dla zadania MFPRZ I - w Rejonie I ? Stare Miasto-Centrum uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. ALKOM Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań; Aldonę Wesołowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ?ASTRA?, Usługi Wielobranżowe, Handel, ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań, Artura Zysa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, ul. Warszawska 2, 62-020 Swarzędz oraz ?Sita Poznań? Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 27, 61-318 Poznań, z ceną brutto: 810.259,44 zł; - dla zadania MFPRZ II - w Rejonie II ? Stare Miasto-Północ uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. ALKOM Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań; Aldonę Wesołowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ?ASTRA?, Usługi Wielobranżowe, Handel, ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań, Artura Zysa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, ul. Warszawska 2, 62-020 Swarzędz oraz ?Sita Poznań? Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 27, 61-318 Poznań, z ceną brutto: 878.140,57 zł; - dla zadania MFPRZ III - w Rejonie III ? Nowe Miasto-Północ uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. ALKOM Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań; Aldonę Wesołowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ?ASTRA?, Usługi Wielobranżowe, Handel, ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań, Artura Zysa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, ul. Warszawska 2, 62-020 Swarzędz oraz ?Sita Poznań? Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 27, 61-318 Poznań, z ceną brutto: 516.713,58 zł; - dla zadania MFPRZ IV - w Rejonie IV ? Nowe Miasto-Południe uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. ALKOM Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań; Aldonę Wesołowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ?ASTRA?, Usługi Wielobranżowe, Handel, ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań, Artura Zysa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, ul. Warszawska 2, 62-020 Swarzędz oraz ?Sita Poznań? Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 27, 61-318 Poznań, z ceną brutto: 765.039,60 zł; - dla zadania MFPRZ VII - w Rejonie VII ? Wilda uznana została oferta złożona przez Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?SAN-EKO? Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37A/1, 60-729 Poznań, z ceną brutto: 451.550,05 zł; - dla zadania K I - w Rejonie I ? Stare Miasto-Centrum uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. ALKOM Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań; Aldonę Wesołowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ?ASTRA?, Usługi Wielobranżowe, Handel, ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań, Artura Zysa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, ul. Warszawska 2, 62-020 Swarzędz oraz ?Sita Poznań? Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 27, 61-318 Poznań, z ceną brutto: 624.988,42 zł; - dla zadania K II - w Rejonie II ? Stare Miasto-Północ uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. ALKOM Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań; Aldonę Wesołowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ?ASTRA?, Usługi Wielobranżowe, Handel, ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań, Artura Zysa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, ul. Warszawska 2, 62-020 Swarzędz oraz ?Sita Poznań? Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 27, 61-318 Poznań, z ceną brutto: 288.370,63 zł; - dla zadania K IV - w Rejonie IV ? Nowe Miasto-Południe uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. ALKOM Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań; Aldonę Wesołowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ?ASTRA?, Usługi Wielobranżowe, Handel, ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań, Artura Zysa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, ul. Warszawska 2, 62-020 Swarzędz oraz ?Sita Poznań? Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 27, 61-318 Poznań, z ceną brutto: 86.313,60 zł; - dla zadania K VII - w Rejonie VII ? Wilda uznana została oferta złożona przez Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?SAN-EKO? Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37A/1, 60-729 Poznań, z ceną brutto: 266.716,80 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 3: Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?SAN-EKO? Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37A/1, 60-729 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla zadania MFPRZ VII: 100,00; dla zadania K VII: 100,00; - oferta nr 4: wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, tj. ALKOM Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań; Aldona Wesołowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?ASTRA?, Usługi Wielobranżowe, Handel, ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań, Artur Zys prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, ul. Warszawska 2, 62-020 Swarzędz oraz ?Sita Poznań? Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 27, 61-318 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla zadania MFPRZ I: 100,00; dla zadania MFPRZ II: 100,00; dla zadania MFPRZ III: 100,00; dla zadania MFPRZ IV: 100,00; dla zadania K I: 100,00; dla zadania K II: 100,00; dla zadania K IV: 100,00.
Data zamieszczenia informacji