Nr postępowania DZ/UI/341/010/11

Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w 2011 roku ? uprzątanie zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych i kładek, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych oraz koszenie i usuwanie zanieczyszczeń z poboczy i terenów zielonych, a także polewanie jezdni wodą w okresie letnim i mycie cichych nawierzchni.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ DLA ZADAŃ MFPRZ V, MFPRZ VI, oraz dla zadań: K III, K V, K VI: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę: - dla zadania MFPRZ V - w Rejonie V ? Grunwald uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 622.146,44 zł; - dla zadania K V - w Rejonie V ? Grunwald uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 264.902,40 zł; - dla zadania MFPRZ VI - w Rejonie VI ? Jeżyce uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 645.613,31 zł; - dla zadania K VI - w Rejonie VI ? Jeżyce uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 306.795,60 zł; - dla zadania K III- w Rejonie III ? Nowe Miasto-Północ uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. ALKOM Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań; Aldonę Wesołowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ?ASTRA?, Usługi Wielobranżowe, Handel, ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań, Artura Zysa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, ul. Warszawska 2, 62-020 Swarzędz oraz ?Sita Poznań? Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 27, 61-318 Poznań, z ceną brutto: 69.975,90 zł; PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, tj. Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla zadania MFPRZ V: 100,00; dla zadania MFPRZ VI: 100,00; dla zadania K V: 100,00; dla zadania K VI: 100,00; - oferta nr 4: wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, tj. ALKOM Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań; Aldona Wesołowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?ASTRA?, Usługi Wielobranżowe, Handel, ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań, Artur Zys prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, ul. Warszawska 2, 62-020 Swarzędz oraz ?Sita Poznań? Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 27, 61-318 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla zadania K III: 100,00.
Data zamieszczenia informacji