Nr postępowania DZ/RB/341/019/11

?Wykonanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych
i drobnych elementów oznakowania na ulicach miasta Poznania?.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została: - dla Zadania 1, 2, 3, 4 ? oferta nr 5 złożona przez Pawła Czubiela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. E. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań z ceną brutto dla: Zadania 1 ? 93.172,50 zł; Zadania 2 ? 101.782,50 zł, Zadania 3 ? 93787,50 zł; Zadania 4 ? 101.782,50 zł; - dla Zadania 5, 6 ? oferta nr 4 złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany ?DARBUD?, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew z ceną brutto dla: Zadania 5 ? 48.787,95 zł (cena po poprawkach); Zadania 6 ? 99.507,00 zł; - dla Zadania 7 ? oferta nr 7 złożona przez Joannę Łowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań z ceną brutto dla: Zadania 7 ? 335.605,50 zł. Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert - najniższa cena (100 %) Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 złożona przez Rotomat Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-107 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 7 ? 98,04; - oferta nr 2 złożona przez firmę RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy Sp. J., ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 7? 93,17; - oferta nr 3 złożona przez firmę ?Planeta? Sp. z o.o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 63,11; - oferta nr 4 złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany ?DARBUD?, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 95,10; Zadanie 2 ? 98,45; Zadanie 3 ? 96,80 zł; Zadanie 4 ? 96,35; Zadanie 5 ? 100; Zadanie 6 ? 100;. - oferta nr 5 złożona przez Pawła Czubiela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. E. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 100; Zadanie 2 ? 100; Zadanie 3 ? 100; Zadanie 4 ? 100; Zadanie 5 ? 97,34; Zadanie 6 ? 93,42; - oferta nr 6 złożona przez Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A., ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 76,28; Zadanie 2 ? 76,41; Zadanie 3 ? 76,79; Zadanie 4 ? 76,41; Zadanie 5 ? 65,56; Zadanie 6 ? 87,84; - oferta nr 7 złożona przez Joannę Łowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań liczba uzyskanych punktów: Zadanie 5 ? 95,25; Zadanie 7 ? 100; - oferta nr 8 złożona przez Waltera Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy ?Falcon?, ul. Sarmacka 16c/7, 61-616 Poznań liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 96,81; Zadanie 3 ? 93,44; Zadanie 4 ? 98,89; Zadanie 5 ? 97,94; Zadanie 6 ? 92,77;
Data zamieszczenia informacji