Nr postępowania DZ/RB/341/046/11

Wykonanie prac utrzymaniowych przy pionowych urządzeniach bezpieczeństwa ruchu na ulicach miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta: ? dla zadania 1 złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany ?DARBUD?, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, z ceną brutto: 115.681,50 PLN; ? dla zadania 2 złożona przez Waltera Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FALCON Zakład Usługowy, ul. Sarmacka 16c/7 61-616 Poznań, z ceną brutto: 79.494,90 PLN; ? dla zdania 3 złożona przez Zdzisława Jasińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Technicznych E.W.A, ul. Szosa Okrężna 6a/16, 87-100 Toruń, z ceną brutto dla: 5.836,35 PLN. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): - oferta nr 1 złożona przez Zdzisława Jasińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Technicznych E.W.A, ul. Szosa Okrężna 6a/16, 87-100 Toruń, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 2 ? 32,56, Zadanie 3 - 100; - oferta nr 2 złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD, Skrzynki, ul. Dworcowa 13, 62-060 Stęszew, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1? 100; - oferta nr 3 złożona przez Janusza Ziębę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TRAWPOL Roboty Drogowe i Utrzymanie Zieleni Miejskiej, ul. Sławomira 19, 61-063 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 2 ? 94,42; Zadanie 3 - 87,55; - oferta nr 4 złożona przez Tomasza Dembka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EuroStyl+, ul. Łąkowa 46, 85-463 Bydgoszcz, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 2 ? 20,18; - oferta nr 5 złożona przez Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o., ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań,, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 77,12; Zadanie 2 ? 89,08; Zadanie 3 ? 53,32; - oferta nr 6 złożona przez Piotra Piskorskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BUDMAL Zakład Usług Technicznych, ul. Galileusza 2E/11, 60-159 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 44,08; Zadanie 2 ? 56,97, Zadanie 3 ? 59,21; - oferta nr 7 złożona przez Wiesława Łopuszyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GREENBUD, ul. Głogowska 189/1, 60-121 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 2 ? 79,74; - oferta nr 8 złożona przez Wiesława Łopuszyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GREENBUD, ul. Głogowska 189/1, 60-121 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 3 ? 46,52; - oferta nr 9 złożona przez Waltera Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FALCON Zakład Usługowy, ul. Sarmacka 16c/7 61-616 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 - 89,97; Zadanie 2 ? 100; Zadanie 3 ? 71,53; - oferta nr 10 złożona przez Rotomat Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 2 ? 33,20; Zadanie 3 ? 55,52; - oferta nr 11 złożona przez Przemysława Kozaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPHU KOZNAK, Starkówiec Piątkowski 26A, 63-013 Szlachcin, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 64,97; Zadanie 2 ? 81,40; Zadanie 3 ? 43,18.
Data zamieszczenia informacji