Nr postępowania DZ/IB/341/008/2011

PRZEBUDOWA WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO RONDO KAPONIERA
Zamawiający planuje realizację projektu
przy współudziale środków Funduszu Spójności w ramach Działania 7.3 ?Transport miejski w obszarach metropolitalnych? Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 1 złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: APRIVIA S.A. ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo; HYDROBUDOWA POLSKA S.A. ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo; Przedsiębiorstwo Robót Górniczych METRO Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 163, 01-919 Warszawa; Obrascon Huarte Lain S.A. Paseo de la Castellana 259D Torre Espacio 28046 Madryt, Hiszpania; z ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 209 452 414,48 PLN po poprawieniu stwierdzonych omyłek rachunkowych. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): - oferta nr 1 - złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: APRIVIA S.A. ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo; HYDROBUDOWA POLSKA S.A. ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo; Przedsiębiorstwo Robót Górniczych METRO Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 163, 01-919 Warszawa; Obrascon Huarte Lain S.A. Paseo de la Castellana 259D Torre Espacio 28046 Madryt, Hiszpania - liczna uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 2 - złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Mostostal Warszawa S.A. ul. Konstruktorska 11 A. 02-673 Warszawa; ACCIONA Infraestructuras S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania; liczba uzyskanych punktów: 88,5 - oferta nr 3 - złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: FEROCO S.A. ul. Wołczyńska 24, 60-003 Poznań oraz STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków; liczba uzyskanych punktów: 66,4 - oferta nr 4 - złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie oraz DROG-BUD Sp. z o.o. ul. Prosta 88/90, Lubojenka 42-209 Częstochowa; liczba uzyskanych punktów: 86,6 - oferta nr 5 - złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Bilfinger Berger Budownictwo S.A. ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa POL-DRÓG PIŁA Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła; liczba uzyskanych punktów: 83,1
Data zamieszczenia informacji