Nr postępowania DZ/IB/341/092/11

Wykonanie prac projektowych dla budowy ul. Staszowskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez NAP-PROJEKT Michał Kruger, Rafał Tomczak s.c., ul. Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki, z ceną brutto: 78.720,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Profil Bis Sp. z o.o., ul. Fabryczna 23, 65-463 Zielona Góra, liczba uzyskanych punktów:85,33; ? oferta nr 2 ? Rajmund Liberski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RAL Projektowanie ? Konsulting, ul. Podgórna 99a, 65-246 Zielona Góra, liczba uzyskanych punktów:91,56; ? oferta nr 3 ? Bogdan Misiura prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Budowlanych i Drogowych, Karnieszewice 45a, 76-004 Sianów, liczba uzyskanych punktów: 69,57. ? oferta nr 4 ? Biuro Inżynierii Transportu, Pracownie Projektowe Cejrowski&Krych Sp. j., Os. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 78,84. ? oferta nr 5 ? NAP-PROJEKT Michał Kruger, Rafał Tomczak Sp. c., ul. Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki, liczba uzyskanych punktów: 100. ? oferta nr 6 ? Dromost Sp. z o.o., ul. Trójpole 3b, 61-693 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 54,05. ? oferta nr 7 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie SMP Projektanci Szuba, Matysiak, Pokorski Sp. j. ul. Promienista 87a/1, 60-141 Poznań (lider konsorcjum); Łukasz Szuba prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Inżynieryjna Szubert ul. Jawornicka 13a/6, 60-161 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 93,29. ? oferta nr 8 ? Julian Kaluba prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM, os. Bolesława Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 92,75. ? oferta nr 9 ? Pracownia Projektowa MOST s.c. Marta Włodarczak, Tomasz Świderski, Wargowo 88, 64-605 Wargowo, liczba uzyskanych punktów: 64,97. ? oferta nr 10 ? Lafrentz- Polska Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań, liczba uzyskanych punktów:77,99. ? oferta nr 11 ? Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. ul. Kościuszki 68, 61-891 Poznań, liczba uzyskanych punktów:65,31.
Data zamieszczenia informacji