Nr postępowania DZ/UD/341/084/11

Monitorowanie i usuwanie zabrudzeń powierzchni zabezpieczonych powłoką antygraffiti na obiektach inżynierskich

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Filipa Kamińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo ? Ogólnobudowlany, Bogucin, ul. Jaśminowa 17, 62-006 Kobylnica, z ceną brutto dla I części zamówienia (Przejścia podziemne): 98.900,00 zł oraz dla II części zamówienia (Mosty i Wiadukty): 39.500,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1: Filip Kamiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo ? Ogólnobudowlany, Bogucin, ul. Jaśminowa 17, 62-006 Kobylnica, liczba uzyskanych punktów dla części I zamówienia ? 100,00; dla części II zamówienia ? 100,00; ? oferta nr 3: PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o., ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla części I zamówienia ? 68,21; dla części II zamówienia ? 52,67; ? oferta nr 4: Krzysztof Dziubek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Dziubek, ul. Jackowskiego 30/11, 60-512 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla części I zamówienia ? 47,65; dla części II zamówienia ? 15,57; ? oferta nr 5: Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?ALKOM? Firma Handlowo ? Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla części I zamówienia ? 61,81; dla części II zamówienia ? 39,50.
Data zamieszczenia informacji