Nr postępowania DZ/IB/341/069/11

Wykonanie prac projektowych dla budowy w ciągu ulicy Bolesława Krzywoustego w Poznaniu: wiaduktu nad ulicą Inflancką oraz wiaduktu nad ulicą Chartowo i Żegrze

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Promost Consulting T. Siwowski Sp. j., ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów, z ceną brutto: 426.195,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Transprojekt Gdański Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk, liczba uzyskanych punktów: 48,19; ? oferta nr 2 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Mott MacDonald Polska Sp. z o.o., ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa oraz Mott MacDonald Limited, Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Wielka Brytania reprezentowany przez Mott MacDonald Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 64,17; ? oferta nr 3 ? Promost Consulting T. Siwowski Sp. j., ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów, liczba uzyskanych punktów: 100; ? oferta nr 4 - Lafrentz ? Polska Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 54,05; ? oferta nr 5 - Pracownia Projektowa MOST s. c. Marta Włodarczak, Tomasz Świderski, Wargowo 88, 64-605 Wargowo, liczba uzyskanych punktów: 30,13; ? oferta nr 6 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp.j., ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznań i Łukasz Szuba prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Inżynieryjna SZUBERT ul. Jawornicka 13a/6, 60-161 Poznań oraz Dominika Pulikowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DAP-MED-PROJECT ul. Królewny Śnieżki 4, 60-193 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 67,61; ? oferta nr 7 - Voessing Polska Sp. z o.o., ul. Grobla 17/5, 61-859 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 56,11; ? oferta nr 8 - Edmund Budka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PROMOST Biuro Projektowo- Badawcze, ul. Ładna 19/19, 50-353 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: 45,59; ? oferta nr 9 - SWECO Infraprojekt Sp. z o.o., ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, liczba uzyskanych punktów: 46,96; ? oferta nr 10 - TRAKT Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jesionowa 15, 40-1159 Katowice, liczba uzyskanych punktów: 40,98; ? oferta nr 11 - Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 43, 61-806 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 52,28; ? oferta nr 12 - ?DROMOST? Sp. z o.o., ul. Trójpole 3b, 61-693 Poznań, liczba uzyskanych punktów:71,15; ? oferta nr 13 - Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o., ul. Grzybowska 112/14, 00-132 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 70,71; ? oferta nr 14 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: WBP Zabrze Sp. z o.o., ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze oraz Lineal Sp. z o. o., ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań, liczba uzyskanych punktów:42,78; ? oferta nr 15 - Egis Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, liczba uzyskanych punktów:35,20; ? oferta nr 16 - Scott Wilson Sp. z o.o., ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 43,31.
Data zamieszczenia informacji