Nr postępowania DZ/IB/341/105/11

Budowa oświetlenia ul. Morasko w Poznaniu na odc. od torów kolejowych do ul. Meteorytowej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona p. Eugeniusza Pawlikowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ?ENERGO-TECH? Eugeniusz Pawlikowski, Cielimowo, ul. Kasztanowa 18, 62-220 Niechanowo, z ceną brutto: 418.945,06 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Błażej Grzeszczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ?ELKON BIS?, ul. Zachodnia 15A, 62-500 Konin, liczba uzyskanych punktów: 84,08; - oferta nr 3 ? Eugeniusz Pawlikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ?ENERGO-TECH? Eugeniusz Pawlikowski, Cielimowo, ul. Kasztanowa 18, 62-220 Niechanowo, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 4 - HAWE Budownictwo Sp. z o.o., ul. Działkowa 38, 59-220 Legnica, liczba uzyskanych punktów: 76,07; - oferta nr 5 - SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 54,24; - oferta nr 6 - ATREM S.A., ul. Czołgowa 4, Złotniki, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 87,52. - oferta nr 7 - ELTEL Sp. z o.o., ul. Albańska 17, 60-123 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 79,40.
Data zamieszczenia informacji