Nr postępowania DZ/IB/341/113/11

Rozbudowa ul. Górki w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ELTEL Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-123) przy ul. Albańskiej 17, z ceną brutto 1 151 517,97 pln. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez ELTEL Sp. z o.o., ul. Albańska 17, 60-123 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 2 ? złożona przez SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 94,2 - oferta nr 3 ? złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe INTER-TECH Sp. z o.o., ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki, liczba uzyskanych punktów: 83,6. - oferta nr 4 ? złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman DYBA, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 96,8. - oferta nr 5 ? złożona przez STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 93,3. - oferta nr 6 ? złożona przez EUROVIA Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, liczba uzyskanych punktów: 98,8. - oferta nr 7 ? złożona przez POL-DRÓG Kościan Sp. z o.o., ul. Dworcowa 29. Bonikowo, 64-000 Kościan, liczba uzyskanych punktów: 84,1.
Data zamieszczenia informacji