Nr postępowania DZ/UTZ/341/132/11

Montaż i demontaż elementów osłaniających drzewa i krzewy w pasach drogowych miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Park M Sp. z o.o. ,ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz , z ceną brutto: dla zadania I - 63.365,76 zł brutto, dla zadania nr II - 149.432,04 zł brutto, dla zadania nr III - 169.989,84 zł brutto, dla zadania nr IV ? 168.335,71 zł brutto, dla zadania nr V ? 444.278,95 zł brutto. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? GARTE s.c. ,os. T. Działyńskiego 1e/75, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: dla zadania I ? 87,94; dla zadania III -68,50; dla zadania IV-78,41; dla zadania V- 80,00. ? oferta nr 2 ? Park M Sp. z o.o. ,ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, liczba uzyskanych punktów: dla zadania I - 100,00; dla zadania II - 100,00; dla zadania III - 100,00; dla zadania IV- 100,00; dla zadania V- 100,00.
Data zamieszczenia informacji