Nr postępowania DZ/UI/341/147/11

Nadzór eksploatacyjny oraz konserwacja fontann: ?Studnia Apolla?, ?Studnia Neptuna?, ?Studnia Marsa?, znajdujących się na Starym Rynku w Poznaniu oraz fontanny ?Hygei? na Placu Wolności w Poznaniu ? w okresie od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Piotra Wawrzyniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EX ? TRADE, ul. Poznańska 36, 62-095 Murowana Goślina, z ceną brutto: 70.000,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): - oferta nr 1 ? złożona przez PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o., ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 84,44; - oferta nr 2 ? złożona przez Piotra Wawrzyniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EX ? TRADE, ul. Poznańska 36, 62-095 Murowana Goślina, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 3 - złożona przez Jana Gutkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Gutkowski, ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno, liczba uzyskanych punktów: 88,05; - oferta nr 4 - złożona przez Mateusza Michalaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mateusz Michalak, ul. św. Michała 40, 61-118 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 88,40.
Data zamieszczenia informacji