Nr postępowania DZ/IB/341/140/11

Opracowanie dokumentacji dla budowy ul. Bożydara na odcinku od ul. Dzięgielowej do ul. Naramowickiej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Tomasza Płonkę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?Alfa Projekt?, ul. Strońska 4a/21, 50-540 Wrocław, z ceną brutto: 63.960,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Sławomir Jagiełło prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Studiów i Projektów Drogownictwa ?Studio Projekt?, ul. Grunwaldzka 17/1, 58-340 Głuszyca, liczba uzyskanych punktów: 54,79; - oferta nr 2: Piotr Strzyżewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa ?Drogowiec?, ul. Główna 52/3, 61-007 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 63,80; - oferta nr 3: Tomasz Płonka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?Alfa Projekt?, ul. Strońska 4a/21, 50-540 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 4: Pracownia Projektowa MOST s.c. Marta Włodarczak, Tomasz Świderski, Wargowo 88, 64-605 Wargowo, liczba uzyskanych punktów: 53,60; - oferta nr 5: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe ?Dromost? Sp. z o.o., Żabno 2A, 63-112 Brodnica (lider konsorcjum); Trans-Bau-Project Sp. z o.o., Borkowice 14h, 62-053 Mosina (partner konsorcjum), liczba uzyskanych punktów: 65,12; - oferta nr 6: SD Projekt s.c. Mikołajczyk, Cyrkiel, Jasiukiewicz, ul. Szymborska 10/8, 60-254 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 65,51; - oferta nr 7: Julian Kaluba prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?Prosystem? Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji, os. Bolesława Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 72,22; - oferta nr 8: Konsorcjum firm: Clothos Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 34/1, 00-141 Warszawa (lider konsorcjum); Clothos S.L., ul. Avenida Fuente de la Mora 2, edificio I 1a, 28050 Madryt, Hiszpania (partner konsorcjum), liczba uzyskanych punktów: 43,69; - oferta nr 9: ?SMP Projektanci? Szuba, Matysik, Pokorski Sp. jawna, ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 79,63; - oferta nr 10: Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 43, 61-806 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 65,00; - oferta nr 11: Renata Rystał?Chudy prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą JK Projekt, ul. Błażeja 6G/21, 61-608 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 98,30; - oferta nr 12: ?DROMOST? Sp. z o.o., ul. Trójpole 3b, 61-693 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 92,86; - oferta nr 13: Biuro Inżynierii Transportu - Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Sp. jawna, os. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 57,49; - oferta nr 14: UNIPLAN Sp. z o.o. Sp. k., os. Stefana Batorego 25/28, 60-687 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 58,04.
Data zamieszczenia informacji