Nr postępowania DZ/IB/341/152/11

Rozbudowa ul. Sielskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ?POL-DRÓG Piła? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, z ceną brutto: 2.096.789,52 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 88,84; - oferta nr 2 - EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, liczba uzyskanych punktów: 92,28; - oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe INTER-TECH Sp. z o.o., ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki, liczba uzyskanych punktów: 81,86; - oferta nr 4 - ?POL-DRÓG Piła? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 5 - Maciej Siedlecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy, ul. Puszkina 21, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 74,04; - oferta nr 6 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 98,50; - oferta nr 7 ? ?ELTEL? Sp. z o.o., ul. Albańska 17, 60-123 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 92,90; - oferta nr 8 ? ?Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Dromost? Sp. z o.o., Żabno 2A, 63-112 Brodnica, liczba uzyskanych punktów: 88,70; - oferta nr 9 ? SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 94,55.
Data zamieszczenia informacji