Nr postępowania DZ/IB/341/155/11

Budowa ciągu pieszo-rowerowego po pn. ? zach. stronie ul. Inflanckiej w Poznaniu na odcinku od wjazdu na os. Polan 100 do ul. Pawiej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Krystynę Michałkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek, z ceną brutto: 246.854,29 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 82,93; - oferta nr 2 ? Władysław Kaszkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo Budowlany, 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów: 91,32; - oferta nr 3 ? POL ? DRÓG KOŚCIAN Sp. z o.o., ul. Dworcowa 29, Bonikowo, 64-000 Kościan, liczba uzyskanych punktów: 89,58; - oferta nr 4 ? Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH ? GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 92,92; - oferta nr 5 ? Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR ? BRUK Sp. z o.o., os. Winiary 22/3, 60-665 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 62,59; - oferta nr 6 ? SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 82,69; - oferta nr 7 ? Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NORTEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno ? Usługowo - Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 84,86; - oferta nr 8 ? Krystyna Michałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 9 ? STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 64,39;
Data zamieszczenia informacji