Nr postępowania DZ/IB/341/148/11

Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK92

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 4 złożona przez SKANSKA S.A., z siedzibą w Warszawie (01-518) przy ul. Gen. J. Zajączka 9, z ceną brutto 10 642 992,18 pln (po dokonaniu poprawienia stwierdzonej omyłki rachunkowej). PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): - oferta nr 1 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: POL-DRÓG PIŁA Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła; LAFRENTZ Polska Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 59, 60-359 Poznań; liczba uzyskanych punktów: 97,2 - oferta nr 2 - APRIVIA S.A. ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 73,9 - oferta nr 3 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: DROGBET Wieczorek Sp. jawna ul. Rolna 8-10, Baranowo; 62-081 Przeźmierowo; Eugeniusz Pawlikowski Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KAN-BUD K. Ratajczak B. Ratajczak Sp. jawna ul. Hallera 6-8, 60-104 Poznań; liczba uzyskanych punktów: 48,2 - oferta nr 4 - SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 100,0 - oferta nr 5 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków;DROMOST Sp. z o.o. ul. Trójpole 3B, 61-693 Poznań; liczba uzyskanych punktów: 73,6 - oferta nr 6 - MOSTOSTAL Warszawa S.A. ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 83,0 - oferta nr 7 - EUROVIA Polska S.A. ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, liczba uzyskanych punktów: 80,6 - oferta nr 8 - COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 69,1
Data zamieszczenia informacji