Nr postępowania DZ/UTZ/341/166/11

Wycinka drzew z pasów drogowych miasta Poznania na terenie dzielnicy Nowe Miasto

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.)Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Eugeniusza Kęsickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe INTERPAW, ul. Słodyńska 37a, 60-480 Poznań, z ceną brutto: dla części I ? 12.700,80 zł brutto, dla części II ? 16.524,00 zł brutto. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ABIES, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina, liczba uzyskanych punktów: dla części I ? 27,89; dla części II -39,58; ? oferta nr 2 ? Janusz Zięba prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TRAWPOL Roboty Drogowe i Utrzymanie Zieleni Miejskiej, ul. Sławomira 19, 61-063 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla części II -30,00; ? oferta nr 3 - Eugeniusz Kęsicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe INTERPAW, ul. Słodyńska 37a, 60-480 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla części I ? 100; dla części II -100; ? oferta nr 4 - Andrzej Piętowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agro-Las Serwis, ul. Staffa 10, 60-194 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla części I ?61,66; ? oferta nr 5 - Garte s. c. os. Działyńskiego 1e/75, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: dla części I ?34,35; dla części II - 43,05; ? oferta nr 6 - Robert Jaskólski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy ALFA, ul. Kasprzaka 12/16, 41-303 Dąbrowa Górnicza, liczba uzyskanych punktów: dla części I ?34,35; dla części II - 43,05; ? oferta nr 7 - Park-M Sp. z o. o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, liczba uzyskanych punktów: dla części I ? 52,92; dla części II ? 42,86.
Data zamieszczenia informacji