Nr postępowania DZ/IB/341/106/11

Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego Wschodniego w Poznaniu (DK5)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj.: Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa oraz Acciona Infraestructuras S.A., Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja, 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania, z ceną brutto: 52.553.141,41 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa oraz Acciona Infraestructuras S.A., Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja, 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 2: POLIMEX ? MOSTOSTAL S.A., ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 84,14; - oferta nr 3: WARBUD S.A., Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 80,65; - oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych ?INTERCOR? Sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie, liczba uzyskanych punktów: 97,30; - oferta nr 5: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: FEROCO S.A., ul. Wołczyńska 24, 60-003 Poznań oraz Firma ?Gotowski - Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe? Sp. z o.o., ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz, liczba uzyskanych punktów: 94,34; - oferta nr 6: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Bilfinger Berger Budownictwo S.A., ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa oraz ?Pol ? Dróg Piła? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 93,22; - oferta nr 7: Budimex Budownictwo Sp. z o.o., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 66,18; - oferta nr 8: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 86,28; - oferta nr 9: Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 72,30; - oferta nr 10: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: ALUSTA S.A., ul. Hallera 2/4, 60-104 Poznań; Vistal Gdynia S.A., ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia oraz ?Mosty Poznań? Sp. z o.o., ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 63,51; - oferta nr 11: MOTA ? ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, liczba uzyskanych punktów: 76,31; - oferta nr 12: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: APRIVIA S.A., ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo; HYDROBUDOWA POLSKA S.A., ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo; PBG S.A., ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo oraz Obrascon Huarte Lain S.A., Torre Espacio, Paseo de la Castellana 259D, 28046 Madryt, Hiszpania, liczba uzyskanych punktów: 59,46.
Data zamieszczenia informacji