Nr postępowania DZ/RB/341/156/11

Modernizacja systemu sterowania ruchem ? etap 1

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: ? Netservice24 Sp. z o.o., ul. Ożarowska 42, 61-332 Poznań, z ceną brutto: dla I części zamówienia ?394.510,34 zł, dla III części zamówienia ? 210.437,22 zł; ? Andrzeja Wołodźko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Wołodźko ?AWOTEL?, ul. Byczyńska 8A, 60-318 Poznań, z ceną brutto dla II części zamówienia ? 262.448,67 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów dla I części zamówienia: 92,31, dla II części zamówienia: 72,32, dla III części zamówienia: 80,88; - oferta nr 2 ? ATREM S.A., ul. Czołgowa 4, Złotniki, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów dla I części zamówienia: 92,04, dla II części zamówienia: 57,00, dla III części zamówienia: 81,94; - oferta nr 3 ? Netservice24 Sp. z o.o., ul. Ożarowska 42, 61-332 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla I części zamówienia: 100, dla II części zamówienia:89,02, dla III części zamówienia: 100; - oferta nr 5 ? Andrzej Wołodźko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Wołodźko ?AWOTEL?, ul. Byczyńska 8A, 60-318 Poznań liczba uzyskanych punktów dla II części zamówienia:100, dla III części zamówienia: 98,06; - oferta nr 6 ? TORPOL Sp. z o.o., ul. Mogileńska 10g, 61-052 Poznań liczba uzyskanych punktów dla I części zamówienia: 95,98, dla II części zamówienia: 75,39, dla III części zamówienia: 85,87.
Data zamieszczenia informacji