Nr postępowania DZ/IB/341/003/12

Opracowanie dokumentacji dla budowy ul. Kowalewickiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Piotra Strzyżewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa ?Drogowiec?, ul. Główna 52/3, 61-007 Poznań, z ceną brutto: 43.911,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Firma ?GOTOWSKI? Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o., ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz, liczba uzyskanych punktów: 48,62; - oferta nr 2: Biuro Inżynierii Transportu - Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Sp. j., os. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 63,98; - oferta nr 3: ?DROMOST? Sp. z o.o., ul. Trójpole 3b, 61-693 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 68,65; - oferta nr 4: ?SMP Projektanci? Szuba, Matysik, Pokorski Sp. jawna, ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 61,76; - oferta nr 5: NAP ? PROJEKT Michał Kruger, Rafał Tomczak S.C., Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki, liczba uzyskanych punktów: 59,70; - oferta nr 6: Konsorcjum firm: Ryszard Przybył prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PBS ?Dit? Ryszard Przybył, ul. Kościuszki 60/4, 62-300 Września (lider konsorcjum), Katarzyna Kolenda prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gnieźnieńskie Biuro Projektowe ROADS & BRIGES, os. K. Wielkiego 53B/5, 62-200 Gniezno (partner konsorcjum), liczba uzyskanych punktów: 51,07; -oferta nr 7: Dominika Pulikowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DAP ? MED ? PROJECT, ul. Królewny Śnieżki 4, 60-193 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 61,03; - oferta nr 8: Renata Rystał?Chudy prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą JK Projekt, ul. Błażeja 6G/21, 61-608 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 54,34; - oferta nr 9: Lafrentz ? Polska Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 54,45; - oferta nr 10: Piotr Strzyżewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa ?Drogowiec?, ul. Główna 52/3, 61-007 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 11: Michał Baumgart prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Projektowo ? Usługowe ?DROMAX?, ul. Milczańska 18A/19, 61-131 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 64,21; - oferta nr 12: Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 43, 61-806 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 36,43; - oferta nr 13: MUR-BET Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. z o.o., ul. Graniczna 27, 62-069 Dąbrowa, liczba uzyskanych punktów: 34,66; - oferta nr 14: Konsorcjum firm: Trans-Bau-Project Sp. z o.o., Borkowice 14h, 62-053 Mosina (lider konsorcjum), Maciej Fajfer prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ?Trans-Bau-Project?, pl. 20 Października 9, 62-052 Mosina (partner konsorcjum), liczba uzyskanych punktów: 80,04; - oferta nr 15: Konsorcjum firm: Clothos Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 34/1, 00-141 Warszawa (lider konsorcjum); Clothos S.L., ul. Avenida Fuente de la Mora, 2, edificio I 1a, 28050 Madryt, Hiszpania (partner konsorcjum), liczba uzyskanych punktów: 28,68; - oferta nr 16: Mariusz Jabłoński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BRD, ul. Wiejska 83, 87-800 Włocławek, liczba uzyskanych punktów: 27,96; - oferta nr 17: PLAN IPRO POLSKA Sp. z o.o., ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin, liczba uzyskanych punktów: 52,50; - oferta nr 18: Euro ? Alians Pracownia Projektowa Sp. z o.o., ul. Marusarzówny 2 paw.22, 80-288 Gdańsk, liczba uzyskanych punktów: 44,63; - oferta nr 19: Pracownia Projektowa MOST s.c. Marta Włodarczak, Tomasz Świderski, Wargowo 88, 64-605 Wargowo, liczba uzyskanych punktów: 39,89; - oferta nr 20: Aleksander Kalarus prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy, ul. Kosmiczna 9/8, 59-220 Legnica, liczba uzyskanych punktów: 19,62; - oferta nr 21: Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej ?BIPROWOD? Sp. z o.o., ul. Brochowska 10, 52-019 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: 20,76; - oferta nr 22: Pracownia Drogowa RONDO S.C., ul. Orzechowa 21, 67-400 Wschowa, liczba uzyskanych punktów: 81,39; - oferta nr 23: PROFIL BIS Sp. z o.o., ul. Fabryczna 23, 65-463 Zielona Góra, liczba uzyskanych punktów: 80,59.
Data zamieszczenia informacji