Nr postępowania DZ/IB/341/180/11

Założenie zieleni drogowej w ramach przebudowy wiaduktu ?Antoninek? w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92) wraz z pielęgnacją gwarancyjną drzew i trawników.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez GARTE s.c., os. T. Działyńskiego 1E/75, 62-020 Swarzędz, z ceną brutto: 1.879.944,53 zł. (cena po poprawkach). PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ?TRANS-GAJ? s.c., ul. Zagórowska 16, 62-500 Konin oraz Pielęgnacja Drzew Pomników Przyrody s.c., ul. Pogodna 21, 07-100 Węgrów, liczba uzyskanych punktów: 85,90; - oferta nr 2: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?GARDENS? Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska oraz Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. ?ABIES?, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina, liczba uzyskanych punktów: 75,17; - oferta nr 3: PARK-M Sp. z o.o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, liczba uzyskanych punktów: 81,83; - oferta nr 4: ALKOM Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 41,83; - oferta nr 5: Piotr Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agro-Estetyka, ul. Żwirki i Wigury 16/2, 62-200 Gniezno, liczba uzyskanych punktów: 53,77; - oferta nr 6: GARTE s.c., os. T. Działyńskiego 1E/75, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 7: Witold Boratyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EKOLAS Przedsiębiorstwo Usługowe, ul. Kasztanowa 21, 63-421 Przygodzice, liczba uzyskanych punktów: 94,14; - oferta nr 8: Anna Sumowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?Sumowski i Synowie?, ul. Bosmańska 9/2, 60-480 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 70,70; - oferta nr 9: Gabriela Kuca prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GITPOL, ul. Nowomiejska 9, 96-100 Skierniewice, liczba uzyskanych punktów: 77,38.
Data zamieszczenia informacji