Nr postępowania DZ/EL/341/029/12

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Sogama Sp. z o.o., ul. Kniejowa 2a, 44-117 Gliwice, z ceną brutto 85.176,72 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JAWI Sp. z o.o., ul. Boranta 6, 61-608 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 60,10; - oferta nr 2 ? Sogama Sp. z o.o. ul. Kniejowa 2a, 44-117 Gliwice, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 3 ? Spółdzielnia Pracy POŁYSK, ul. Czwartaków 25, 61-495 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 48,62; - oferta nr 4 ? USI Spółdzielnia Wielobranżowa, ul. Kramarska 17, 61-765 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 86,74; - oferta nr 5 ? Zakład Usług Gospodarczo-Socjalnych Antema Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 8a, 58-506 Jelenia Góra, liczba uzyskanych punktów: 79,43; - oferta nr 6 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Przedsiębiorstwo Usługowe Gos-Zec Sp. z o.o., ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań (lider konsorcjum) oraz DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o., ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica (partner konsorcjum), liczba uzyskanych punktów: 80,68; - oferta nr 7 ? CLAR System S.A., ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 78,95; - oferta nr 8 ? Aldona Wesołowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Wielobranżowe, Handel, ASTRA, ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 66,64; - oferta nr 9 ? Adam Urbanek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Handlowo-Usługowe VIGOR, ul. Starołęka 18, 61-361 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 65,95.
Data zamieszczenia informacji