Nr postępowania DZ/UD/341/026/12

Wykonanie przeglądów okresowych 5-lenich (rozszerzonych) obiektów inżynierskich w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została dla: - części I, III i IV oferta złożona przez p. Mariusza Kowala prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Inżynierskie CONCEPT, ul. Jasna 31B, 44-122 Gliwice, z ceną brutto: dla części I ? 3.247,20 zł; dla części III ? 1.033,20 zł; dla część IV ? 6.654,30 zł. - części II oferta złożona przez EMProjekt Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, z ceną brutto 8.241,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2 ? EMProjekt Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, liczba uzyskanych punktów dla: I części 94,29; II części 100; III części 93,33; IV części 93,28. - oferta nr 3 ? Andrzej Ziółkowski, ul. Czernika 3, 60-194 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla: I części 36,49; II części 30,19; III części 40,52; IV części 32,15. - oferta nr 4 ? Mariusz Kowal prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Inżynierskie CONCEPT, ul. Jasna 31B, 44-122 Gliwice, liczba uzyskanych punktów dla: I części 100; II części 73,55; III części 100; IV części 100. - oferta nr 5 - Promost ? Wisła Sp. z o.o., ul. Radosna 8a, 43-460 Wisła, liczba uzyskanych punktów dla: I części 16; II części 12,88; III części 14; IV części 13,20. - oferta nr 6 - Zbigniew Kokoszka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego, Zatonie 3e, 66-004 Zatonie, liczba uzyskanych punktów dla: I części 15,58; II części 11,18; III części 31,11; IV części 14,78. - oferta nr 7 - Infrastruktura Komunikacyjna Badania ? Szkolenia ? Konsulting Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 55-140 Żmigród, liczba uzyskanych punktów dla: I części 12,54; II części 10,39; III części 23,33; IV części 16,75. - oferta nr 8 - Grzegorz Frej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Inżynierska GF ? Mosty Grzegorz Frej, ul. Dębowa 19, 41-940 Piekary Śląskie, liczba uzyskanych punktów dla: I części 60; II części 50,38; III części 46,67; IV części 40,07. - oferta nr 9 - Grzegorz Wiliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma ?LGM? Grzegorz Wiliński, ul. Leśna 6, 57-100 Strzelin, liczba uzyskanych punktów dla: I części 11; II części 12,16; III części 18,67; IV części 18,03. - oferta nr 10 - Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa, liczba uzyskanych punktów dla: I części 7,44; II części 8,30; III części 37,33; IV części 6,64. - oferta nr 11 - M.S.M. ?PONTEX? Sp. z o.o., Plac Mieroszewskich 1, 41-400 Mysłowice, liczba uzyskanych punktów dla: I części 17,47; II części 31,81; III części 37,33; IV części 31,69. - oferta nr 12 - Michał Żuchowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie, os. Akademickie 4/45, 31-866 Kraków, liczba uzyskanych punktów dla: I części 55; II części 34,81; III części 70; IV części 31.
Data zamieszczenia informacji