Nr postępowania DZ/IB/341/030/12

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Sypniewo w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Bartosza Prałata prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Drogowa RONDO, ul. Orzechowa 21, 67-400 Wschowa, z ceną brutto: 43.820,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: ?PROFIL BIS? Sp. z o.o., ul. Fabryczna 23, 65-463 Zielona Góra, liczba uzyskanych punktów: 60,09; - oferta nr 2: Jerzy Mejziński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Realizacji Inwestycji ?BUDMEX?, ul. Konwaliowa 17, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 51,20; - oferta nr 3: ?DROMOST? Sp. z o.o., ul. Trójpole 3b, 61-693 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 65,97; - oferta nr 4: Konsorcjum firm: Trans-Bau-Project Sp. z o.o., Borkowice 14h, 62-053 Mosina (lider konsorcjum) oraz Maciej Fajfer prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe ?Trans-Bau-Project?, pl. 20 Października 9, 62-050 Mosina (partner konsorcjum), liczba uzyskanych punktów: 74,45; - oferta nr 5: Michał Baumgart prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Projektowo ? Usługowe ?DROMAX?, ul. Milczańska 18A/19, 61-131 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 65,73; - oferta nr 6: Pracownia Projektowa MOST s.c. Marta Włodarczak, Tomasz Świderski, Wargowo 88, 64-605 Wargowo, liczba uzyskanych punktów: 46,25; - oferta nr 7: Bartosz Prałat prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Drogowa RONDO, ul. Orzechowa 21, 67-400 Wschowa, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 8: Piotr Strzyżewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa ?Drogowiec?, ul. Główna 52/3, 61-007 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 76,62; - oferta nr 9: Renata Rystał?Chudy prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą JK Projekt, ul. Błażeja 6G/21, 61-608 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 95,51; - oferta nr 10: ?Biuro Inżynierii Transportu - Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Sp. j.?, os. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 67,47; - oferta nr 11: NAP ? PROJEKT Michał Kruger, Rafał Tomczak s.c., Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki, liczba uzyskanych punktów: 83,43.
Data zamieszczenia informacji