Nr postępowania DZ/RB/341/037/12

Wykonanie prac utrzymaniowych przy pionowych urządzeniach bezpieczeństwa ruchu na ulicach miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta: ? dla zadania 1 złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany ?DARBUD?, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, z ceną brutto: 97.938,75 PLN; ? dla zadania 2 złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany ?DARBUD?, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, z ceną brutto: 67.773,00 PLN; ? dla zdania 3 złożona przez Drogline Sp. z o.o., ul. Janiny Omańkowskiej 93B/8, 60-121 Poznań, z ceną brutto dla: 5.202,90 PLN. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 złożona przez Waltera Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FALCON Zakład Usługowy, ul. Sarmacka 16c/7 61-616 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 60,03, Zadanie 2 ? 80,85, Zadania 3 ? 77,19. - oferta nr 2 złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD, Skrzynki, ul. Dworcowa 13, 62-060 Stęszew, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 100; Zadanie 2 ? 100. - oferta nr 3 złożona przez Rotomat Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 39,58; Zadanie 2 ? 30,42; Zadania 3 ? 48,65. - oferta nr 4 złożona przez Janusza Ziębę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TRAWPOL Roboty Drogowe i Utrzymanie Zieleni Miejskiej, ul. Sławomira 19, 61-063 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 2 ? 91,60, Zadania 3 ? 65,23. - oferta nr 5 złożona przez Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o., ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 66,92, Zadanie 2 ? 72,01, Zadanie 3 ? 68,83. - oferta nr 6 złożona przez Piotra Ławniczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ENOS, os. Rusa 127/7, 61-245 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 85,21, Zadanie 2 ? 88,85, Zadanie 3 ? 66,67. - oferta nr 7 złożona przez Wioletę Buczkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Wioleta Buczkowska ?WBR ? Serwis?, Pakszyn 1B, 62-250 Czerniejewo, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 71,22, Zadanie 2 ? 81,30. - oferta nr 8 złożona przez Drogline Sp. z o.o., ul. Janiny Omańkowskiej 93B/8, 60-465 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 85,85, Zadanie 2 ? 95,58, Zadanie 3 ? 100,00. - oferta nr 9 złożona przez Przemysława Kozaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPHU KOZNAK, Starkówiec Piątkowski 26A, 63-013 Szlachcin, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 2 ? 82,52.
Data zamieszczenia informacji