Nr postępowania DZ/IB/341/049/12

Przebudowa ul. Fredry po stronie południowej na odc. od al. Niepodległości do ul. Kościuszki w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ?Pol-Dróg Kościan? Sp. z o.o., ul. Dworcowa 29, Bonikowo, 64-000 Kościan, z ceną brutto: 214.156,86 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: ?Pol-Dróg Kościan? Sp. z o.o., ul. Dworcowa 29, Bonikowo, 64-000 Kościan, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 2: Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT ? BUD Jacek Ratajczak, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 94,23; - oferta nr 3: Krystyna Michałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek, liczba uzyskanych punktów: 97,98; - oferta nr 4: Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR-DROG s.c. Marek Bronowicki, Tomasz Nadstazik, Tomasz Andraszyk, ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne, liczba uzyskanych punktów: 96,22; - oferta nr 5: Drogbet Wieczorek Sp. jawna, ul. Rolna 8-10, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 80,77; - oferta nr 6: Andrzej Szeszuła prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?DROGOPAL? Zakład Robót Drogowych Andrzej Szeszuła, ul. Przemysłowa 17, 64-330 Opalenica, liczba uzyskanych punktów: 96,97.
Data zamieszczenia informacji