Nr postępowania DZ/RSIM/341/191/06

Wykonanie i montaż tabliczek informacji turystycznej o patronach lub nazwach ulic, placów i mostów w Poznaniu

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez P.P.H.U. KSEROPLAST-PLUS Andrzej Wentland, ul. Łanowa 17, 62-080 Tarnowo Podgórne z ceną brutto 59.658,00 zł.
Data zamieszczenia informacji