Nr postępowania DZ/UD/341/055/12

Remont nawierzchni jezdni i chodników w ul. Józefa Paszty w Poznaniu ? etap II.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, z ceną brutto: 135.398,23 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Andrzej Szeszuła prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?DROGOPAL? Zakład Robót Drogowych Andrzej Szeszuła, ul. Przemysłowa 17, 64-330 Opalenica, liczba uzyskanych punktów: 68,36; - oferta nr 2: Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 84,27; - oferta nr 3: Jarosław Grześkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?DROMEL? Jarosław Grześkowiak, ul. Brzozowa 47, 61-429 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 68,86; - oferta nr 4: Marek Król prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Produkcyjny ?DACHBUD? Marek Król, ul. Słoneczna 36, 62-064 Plewiska, liczba uzyskanych punktów: 39,92; - oferta nr 5: ?Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ? Roman Dyba Sp. z o.o.?, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 77,81; - oferta nr 6: Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Stanisław Konwisarz, os. J. III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 87,41; - oferta nr 7: Paweł Tomczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa ?INWEST-BRUK? Paweł Tomczyk, ul. Szewska 4, 63-100 Śrem, liczba uzyskanych punktów: 73,00; - oferta nr 8: DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 9: Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?BUDROMEL? Mateusz Cegłowski, ul. Srebrna 2, 62-002 Złotkowo, liczba uzyskanych punktów: 51,74; - oferta nr 10: Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. ?BUD-BRUK? Ryszard Mielcarek, ul. J. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów: 82,47; - oferta nr 11: MATT s.c. Marek Bronowicki, Tomasz Nadstazik, Tomasz Andraszek, ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne, liczba uzyskanych punktów: 60,14; - oferta nr 12: Michał Siejek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BAT-POL Michał Siejek, ul. Syrenia 8A, 61-017 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 79,68.
Data zamieszczenia informacji