Nr postępowania DZ/UD/341/064/12

Remont nawierzchni chodników w ul. Chłodnej na odcinku od ul. Lodowej do ul. Głogowskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, z ceną brutto: 138.055,24 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? ?Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ? Roman Dyba Sp. z o.o.?, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 83,59; - oferta nr 2 ? Kształtowanie Zieleni Grzegorczyk Sp. j., ul. Porannej Rosy 3, Kamionki, 62-023 Gądki, liczba uzyskanych punktów: 69,32; - oferta nr 3 ? DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 4 ? Zakład Drogowo Budowlany Kaszkowiak Sp.j., ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów: 84,91; - oferta nr 5 ? Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. J. III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 93,47; - oferta nr 6 ? MATT s.c. Marek Bronowicki, Tomasz Nadstazik, Tomasz Andraszek, ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne, liczba uzyskanych punktów: 79,04; - oferta nr 7 ? Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?BUDROMEL?, ul. Srebrna 2, 62-002 Złotkowo, liczba uzyskanych punktów: 74,30; - oferta nr 8 ? Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 73,38; - oferta nr 9 ? Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. ?BUD-BRUK?, ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów: 86,47; - oferta nr 10 ? Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 83,70; - oferta nr 11 ? VIGEN Sp. z o.o., ul. Świerkowa 29, 62-090 Rostworowo, liczba uzyskanych punktów: 85,13; - oferta nr 12 ? Jarosław Grześkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?DROMEL?, ul. Brzozowa 47, 61-429 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 77,10; - oferta nr 13 ? Drogbet Wieczorek Sp.j., ul. Rolna 8-10, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 90,64; - oferta nr 14 ? Norbert Witecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ?NIKO?, ul. Mickiewicza 2b/35, 62-200 Gniezno, liczba uzyskanych punktów: 80,33.
Data zamieszczenia informacji