Nr postępowania DZ/UD/341/070/12

Remont nawierzchni chodników w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Czarnieckiego do ul. Roboczej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez p. Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. J. III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, z ceną brutto: 366.406,30 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. J. III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 2 ? MATT s.c. Marek Bronowicki, Tomasz Nadstazik, Tomasz Andraszek, ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne, liczba uzyskanych punktów: 79,63; - oferta nr 3 ? Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. ?BUD-BRUK?, ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów: 93,69; - oferta nr 4 ? Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?BUDROMEL?, ul. Srebrna 2, 62-002 Złotkowo, liczba uzyskanych punktów: 89,70; - oferta nr 5 ? Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 87,69; - oferta nr 6 ? ?Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ? Roman Dyba Sp. z o.o.?, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 90,79; - oferta nr 7 ? DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 85,15; - oferta nr 8 ? Drogbet Wieczorek Sp.j., ul. Rolna 8-10, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 92,49.
Data zamieszczenia informacji