Nr postępowania DZ/IB/341/074/12

Budowa chodnika w ul. Ostrowskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ?Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR ? DROG S.C.?, ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Pogórne, z ceną brutto: 246.986,32 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - ?Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR ? DROG S.C.?, ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Pogórne, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r., nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 91,17; - oferta nr 3 - Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o., Sp. k., ul. Świerkowa 48, Rabowice, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 80,41; - oferta nr 4 - Maria Dejneka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?ALFA?, ul. Legionów 27, 62-800 Kalisz, liczba uzyskanych punktów: 81,03; - oferta nr 5 - Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 78,84; - oferta nr 6 - Drogbet Wieczorek Sp.j., ul. Rolna 8-10, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 91,86; - oferta nr 7 - Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. ?BUD-BRUK?, ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów: 96,44.
Data zamieszczenia informacji