Nr postępowania DZ/UD/341/073/12

Remont nawierzchni chodników w ul. Czerniejewskiej na odc. od ul. Krańcowej do ul. Toruńskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Nortex Stanisław Konwisarz, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, z ceną brutto 109.867,17 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %):Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Nortex Stanisław Konwisarz, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100; ? oferta nr 2 ? Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Budromel, Złotkowo, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 95,13; ? oferta nr 3 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 93,23; ? oferta nr 4 ? Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k., Rabowice, ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 93,19; ? oferta nr 5 - Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 88,20; ? oferta nr 6 - Drogbet Wieczorek Sp.j., Baranowo, ul. Rolna 8-10, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 96,04; ? oferta nr 7 - Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisława Jachimowski, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 97,34; ? oferta nr 8 - Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P. U. H. BUD-BRUK, ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów: 92,96.
Data zamieszczenia informacji