Nr postępowania DZ/UD/341/075/12

Remont nawierzchni chodników w ul. Grottgera na odcinku od ul. Matejki do ul. Ułańskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo, z ceną brutto: 171.810,90 zł. (cena po poprawkach). PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Budromel, Złotkowo, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 96,74; - oferta nr 2 ? Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Nortex Stanisław Konwisarz, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 86,00; - oferta nr 3 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 92,89; - oferta nr 4 - Drogbet Wieczorek Sp.j., Baranowo, ul. Rolna 8-10, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 91,84; - oferta nr 5 ? Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k., Rabowice, ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 85,14; - oferta nr 6 - Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 7 - Kształtowanie Zieleni Grzegorczyk Sp. J., Kamionki, ul. Porannej Rosy 3, 62-023 Gądki, liczba uzyskanych punktów: 71,68; - oferta nr 8 - Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 95,72; - oferta nr 9 - Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P. U. H. BUD-BRUK, ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów: 94,07.
Data zamieszczenia informacji