Nr postępowania DZ/UD/341/076/12

Remont nawierzchni jezdni i chodników w ul. Marii Panny na odcinku od Ostrowa Tumskiego do Zakładu Energetycznego w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez POL ? DRÓG PIŁA Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, z ceną brutto: 557.318,03 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: EUROVIA POLSKA S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, liczba uzyskanych punktów: 97,75; - oferta nr 2: COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 90,10; - oferta nr 3: Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o., Sp. k., ul. Świerkowa 48, Rabowice, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 97,24; - oferta nr 4: SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 98,66; - oferta nr 5: ?Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR ? DROG S.C.? Marek Bronowicki, Tomasz Nadstazik, Tomasz Andraszyk, ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Pogórne, liczba uzyskanych punktów: 96,49; - oferta nr 6: Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 95,54; - oferta nr 7: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r., nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 95,91; - oferta nr 8: POL ? DRÓG PIŁA Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 9: Przedsiębiorstwo Usługowo ? Handlowe INTER ? TECH Sp. z o.o., ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki, liczba uzyskanych punktów: 84,73; - oferta nr 10: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. ?BUD-BRUK?, ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempiń oraz Jan Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo ? Budowlany, Ptaszkowo 65A, 62-065 Grodzisk Wlkp. Reprezentowani przez Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. ?BUD-BRUK?, liczba uzyskanych punktów: 92,20; - oferta nr 11: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 82,16.
Data zamieszczenia informacji