Nr postępowania DZ/UD/341/088/12

Monitorowanie i usuwanie zabrudzeń powierzchni zabezpieczonych powłoką antygraffiti na obiektach inżynierskich.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Ewę Żwawiak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą VERDOR, os. St. Batorego 22c, 60-687 Poznań, z ceną brutto dla I części zamówienia (Przejścia podziemne): 84.204,00 zł oraz dla II części zamówienia (Mosty i Wiadukty): 46.800,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Jarosław Żentkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Galeria Czystości, al. Poznańska 70, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów dla części I zamówienia ? 85,05; dla części II zamówienia ? 68,82; - oferta nr 2: Walter Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FALCON Zakład Usługowy, ul. Sarmacka 16c/7, 61-616 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla części I zamówienia ? 26,53; dla części II zamówienia ? 20,00; - oferta nr 3: Filip Kamiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo ? Ogólnobudowlany, Bogucin, ul. Jaśminowa 17, 62-006 Kobylnica, liczba uzyskanych punktów dla części I zamówienia ? 52,62; dla części II zamówienia ? 46,80; - oferta nr 4: Ewa Żwawiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą VERDOR, os. St. Batorego 22c/26, 60-687 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla części I zamówienia ? 100,00; dla części II zamówienia ? 100,00; - oferta nr 5: PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o., ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla części I zamówienia ? 62,37; dla części II zamówienia ? 64,11; - oferta nr 6: Łukasz Drewniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?SOFTLIGHT?, os. Jagiellońskie 35/3, 61-233 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla części I zamówienia ? 93,56; dla części II zamówienia ? 78,00.
Data zamieszczenia informacji