Nr postępowania DZ/IB/341/092/12

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Torowej i ul. Pokrzywno na odcinku od ul. B. Krzywoustego do ul. Garaszewo w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ?SMP Projektanci? Szuba, Matysik, Pokorski Sp. jawna, ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznań, z ceną brutto: 157.194,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - Oferta nr 1: Rajmund Liberski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?RAL? Projektowanie ? Konsulting, ul. Podgórna 99a, 65-249 Zielona Góra, liczba uzyskanych punktów: 48,30; - Oferta nr 2: Zdzisław Kozikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KOMI, ul. Waszyngtona 24 lok. 15, 15-274 Białystok, liczba uzyskanych punktów: 42,60; - Oferta nr 3: ?Polska Inżynieria? Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 62B lok. 19, 02-002 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 47,69; - Oferta nr 4: Pracownia Projektowa MOST s.c. Marta Włodarczak, Tomasz Świderski, Wargowo 88, 64-605 Wargowo, liczba uzyskanych punktów: 55,69; - Oferta nr 5: Tebodin Poland Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 30,65; - Oferta nr 6: ?DROMOST? Sp. z o.o., ul. Trójpole 3b, 61-693 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 38,49; - Oferta nr 7: Renata Rystał-Chudy prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą JK PROJEKT, ul. Błażeja 6G/21, 61-608 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 41,52; - Oferta nr 8: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk Wrzeszcz, liczba uzyskanych punktów: 24,55; - Oferta nr 9: NAP?PROJEKT s.c. Michał Krüger, Rafał Tomczak, Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki, liczba uzyskanych punktów: 61,18; - Oferta nr 10: Danuta Ciszewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe, ul. Chocimska 50a, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 53,29; - Oferta nr 11: BBF Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 34,17; - Oferta nr 12: ?SMP Projektanci? Szuba, Matysik, Pokorski Sp. jawna, ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - Oferta nr 13: Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 43, 61-806 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 27,08; - Oferta nr 14: Voessing Polska Sp. z o.o., ul. Grobla 17/5, 61-859 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 34,96; - Oferta nr 15: Dominika Pulikowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?DAP-MED-PROJECT?, ul. Królewny Śnieżki 4, 60-193 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 43,42; - Oferta nr 16: URS Polska Sp. z o.o., ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 32,77; - Oferta nr 17: LAFRENTZ Polska Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 77,43.
Data zamieszczenia informacji