Nr postępowania DZ/IB/341/100/12

Budowa chodnika w ulicy Ożarowskiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Stanisław Konwisarz, os. J. III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, z ceną brutto: 122.852,15 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Marcin Borkowski, Miękowo, ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów: 78,68; - oferta nr 2: ?Kształtowanie Zieleni Grzegorczyk? Sp. jawna, Kamionki, ul. Porannej Rosy 3, 62-023 Gądki, liczba uzyskanych punktów: 68,21; - oferta nr 3: Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?JACH-GUM? Zakład Usług Wielobranżowych Stanisław Jachimowski, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 77,18; - oferta nr 4: Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 85,22; - oferta nr 5: ?Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR ? DROG s.c.? Marek Bronowicki, Tomasz Nadstazik, Tomasz Andraszyk, ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne, liczba uzyskanych punktów: 65,34; - oferta nr 6: Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k., Rabowice, ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 35,75; - oferta nr 7: ?Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ? Roman Dyba Sp. z o.o.?, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 74,00; - oferta nr 8: Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Stanisław Konwisarz, os. J. III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji