Nr postępowania DZ/IB/341/102/12

Budowa chodnika pomiędzy ul. Dziewińską a ul. Ścinawską w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, z ceną brutto: 41.118,74 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1: ?Kształtowanie Zieleni Grzegorczyk? Sp. jawna, Kamionki, ul. Porannej Rosy 3, 62-023 Gądki, liczba uzyskanych punktów: 79,71; ? oferta nr 2: Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno- Budowlane Marcin Borkowski, Miękowo, ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów: 84,11; ? oferta nr 3: Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwona, liczba uzyskanych punktów: 88,59; ? oferta nr 4: ?Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ? Roman Dyba Sp. z o.o.?, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 83,43; ? oferta nr 5: Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 100,00; ? oferta nr 6: Wiesława Pastuszek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma LEX Wiesława Pastuszek, ul. Miła 1, 75-125 Koszalin, liczba uzyskanych punktów: 84,59; ? oferta nr 7: Piotr Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PITA-BUD Piotr Zieliński, os. 40-lecia PRL 2/4 , 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 92,59; ? oferta nr 8: Andrzej Szeszuła prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych DROGOPAL Andrzej Szeszuła, ul. Przemysłowa 17, 64-330 Opalenica, liczba uzyskanych punktów: 87,75; - oferta nr 9: DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 86,16.
Data zamieszczenia informacji